کلاس مکالمه لهجه عراقی ؛ برگزاری کلاس حضوری مکالمه لهجه عراقی در مشهد

    400,000 تومان

    نام دوره: مکالمه لهجه عراقی (ترم یک)

    شروع دوره: شنبه ۱۲ بهمن