نقشه گنج مترجم! کتابی است برای مترجمانی که به تازگی مسیر ترجمه را شروع کرده‌اند.

شما در این کتاب الکترونیکی رایگان یاد می‌گیرید؛

چگونه کار ترجمه را شروع کنید؟

چگونه این کار را ادامه بدهید؟

و از همه مهمتر

در مسیر مترجم‌شدن از چه اشتباهاتی دوری کنید! 

مترجم

 

برای دریافت کتاب
کتاب الکترونیکی رايگان نقشه ی گنج مترجم!
ایمیل خود را وارد کنید

در این کتاب ریحانه پورشجاعی تجربه هشت سال کار ترجمه خود را به شکل یک کتاب الکترونیکی و با لحنی صمیمی برایتان نوشته است.

خواندن این کتاب آموزشی مانند خواندن یک کتاب داستان سرگرم‌کننده و لذت‌بخش است.