برنامه کودک عربی

نام محصول: برنامه کودک عربی

آموزش بالا بردن مهارت شنیدار (مناسب برای تمامی علاقمندان به یادگیری زبان عربی فصیح و لهجه های عربی)

چهل برنامه کودک عربی از سطح مقدماتی تا پیشرفته به عربی فصیح همراه با متن عربی و ترجمه فارسی