کلاس مکالمه لهجه عراقی ؛ برگزاری کلاس حضوری مکالمه لهجه عراقی در مشهد

نام دوره: مکالمه لهجه عراقی ترم یک

تعداد جلسات: ۱۵ جلسه ۹۰ دقیقه ای

پیش نیاز: ندارد

شروع دوره: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ (خانمها و آقایان)

مکان: مشهد، لادن