شعر کودکانه عربی ؛ چند شعر کودکانه عربی همراه با متن اصلی و ترجمه فارسی

شعر عربی

شعر کودکانه عربی النظافه من الایمان 

 

کلیپ شعر کودکانه عربی النظافه من الایمان

شعر کودکانه عربی الکنغر

 

کنغر

یقفز، یقفز الکنغر

وسط العشب الأخضر

کانگرو، وسط علف‌های سبز می‌پرد، می‌پرد

 

یقفز، یقفز الکنغر

وسط العشب الأخضر

کانگرو، وسط علف‌های سبز می‌پرد، می‌پرد

 

فی جسمه جیب صغیر

فیه الکنغر الأصغر

در بدنش یک جیب کوچک دارد

که در آن کانگروی کوچک قرار دارد.

 

حیوان یحب اللیل

یقفز عده أمتار

حیوانی که شب را دوست دارد.

چند متر می‌پرد.

 

یرتاح فی النهار

علی الرجلین والذیل

در روز روی دو پا و دمش استراحت می‌کند.

 

یأکل من الأعشاب

ولم‌یخاف الکلاب

علف می‌خورد

و از سگ‌ها نمی‌ترسد.

 

یقفز یهرب الکنغر

مع الکنغر الأصغر

کانگرو می‌پرد و با کانگروی کوچک فرار می‌کند.

 

وحین یغاب الخطر

یفرح یمرح الکنغر

وقتی که خطر می‌رود،

 

وسط العشب الأخضر

مع الکنغر الأصغر

در میان علف‌های سبر با کانگروی کوچک

شاد است.

 

یقفز یقفز الکنغر

وسط العشب الأخضر

کانگرو، وسط علف‌های سبز می‌پرد، می‌پرد.

 

یقفز یقفز الکنغر

وسط العشب الأخضر

کانگرو، وسط علف‌های سبز می‌پرد، می‌پرد.

 

فی جسمه جیب صغیر

فیه الکنغر الأصغر

در بدنش یک جیب کوچک دارد

که در آن کانگروی کوچک قرار دارد.

 

کلیپ شعر کودکانه عربی الکنغر

 

شعر کودکانه عربی فأر 

 

فأر

فأری الجمیل نشاطه کثیر

موش زیبای من، خیلی فعالیت دارد.

 

ذیله طویل وحجمه صغیر

دمش بلند و اندازه‌اش کوچک است.

 

فأری فأری الجمیل نشاطه کثیر

موش زیبای من، خیلی فعالیت دارد.

 

ذیله طویل وحجمه صغیر

دمش بلند و اندازه‌اش کوچک است.

 

یقرض الطعام

غذا را می‌جود.

 

فی اللیل والنهار

روز و شب.

فی جهره ینام

و در لانه‌اش می‌خوابد.

 

نومه الصغار

مثل بچه‌ها.

 

فأری فأری الجمیل

موش زیبای من، خیلی فعالیت دارد.

 

نشاطه کثیر

دمش بلند و اندازه‌اش کوچک است.

 

ذیله طویل وحجمه صغیر

دمش بلند و اندازه‌اش کوچک است.

 

والقطه تموء

گربه میو میو می‌کند.

 

فیهرب المسکین

و طفلک فرار می‌کند.

 

وحاله یسوء

وضعیتش خراب می‌شود.

 

ویصبح حزین

و غمگین می‌شود.

 

فأری فأری الجمیل

موش، موش زیبای من

 

صبره طویل

صبرش زیاد است.

 

یقرض الطعام

غذا را می‌جود.

 

فی جهره ینام

در لانه‌اش می‌خوابد.

 

فی جهره ینام

در لانه‌اش می‌خوابد.

 

 

کلیپ شعر کودکانه عربی الفأر

 

شعر کودکانه عربی دلفین 

 

الدفلین

حیوان یحیی فی الماء

یخرج دوما من اضواء

 

وله فتحه علی الرأس

منها یدخل الهواء

 

یأکل أصناف الأسماک

یوصف دوما بذکاء

 

جسمه کالأسماک رشیق

صار للإنسان صدیق

 

الدلفین

 

یهوی اللعب یهوی المرح

کلاطفال یقفز فرحا

 

حیوان یحیی فی الماء

یخرج دوما من اضواء

 

جسمه کالأسماک رشیق

صار للإنسان صدیق

 

الدلفین

الدلفین

الدلفین

کلیپ شعر کودکانه عربی الدلفین

شعر کودکانه عربی الدوده 

الدوده

کِرم

 

شکلها مثل الأنبوب

تحت التربه تجول

 

تتغذی بالورقات

وتأکل النباتات

 

هی دوده، دوده، دوده

هی دوده الأرض

 

هی دوده، دوده، دوده

هی دوده الأرض

 

فی التربه تحفر أنفاق

معها الرفاق

 

تجعل فیها ثقوب

وللزرع هی مطلوب

 

هی دوده، دوده، دوده

هی دوده الأرض

 

کلیپ شعر کودکانه عربی الدوده

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *